Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Surahammar

Förtroendevalda

Nedan finner ni våra förtroendevalda i Sverigedemokraterna Surahammar


Vår kommunföreningstyrelse

Här är våra representanter i styrelsen för Sverigedemokraterna Sala

 

 • Ordförande: Marina Hedberg
 • Vice ordförande: Sven Fallgren
 • Andre vice ordförande: Conny Johansson
 • Ordinarie Ledamot: Kent Pettersson
 • Ordinarie Ledamot: Ronja Kullinger
 • Förste suppleant: Jan Rissanen
 • Andre suppleant: Kent R. Pettersson

Styrelsen för SD Surahammar. Översta raden fr. v: Kent .R Pettersson, Kent Pettersson, Sven Fallgren, Jan Rissanen, Conny Johansson. Understa raden fr. v: Ronja Kullinger, Marina Hedberg.


Invalda för mandatperioden 19-22

Här är våra representanter som är invalda 19-22

 

 • Revisor: Mattias Karlsson
 • Valnämnd: Ledamot: Jan Rissanen. Ersättare: Conny Johansson
 • Kommunstyrelsen: Ledamot: Milton Hvid, Kent Pettersson, Sven Fallgren. Ersättare: Jan Rissanen, Stig Pettersson.
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott: Kent Pettersson
 • Krisledningsnämnd: Ledamot: Sven Fallgren. Ersättare: Milton Hvid
 • Socialnämnden: Ledamot: Marina Hedberg, Jan Rissanen. Ersättare: Eva Backteman
 • Barn och bildningsnämnden: Ledamot: Sven Fallgren, Marina Hedberg. Ersättare: Carina Bjurman
 • Bygg och miljönämnd: Ledamot: Milton Hvid, Jan Rissanen
 • Tekniskt utskott: Ledamot: Milton Hvid
 • Surahammars hus förv. AB & Ramnäs fastigheter AB: Ledamot: Milton Hvid
 • Kommunalteknik: Ledamot: Milton Hvid. Ersättare: Kent R. Pettersson
 • Mälardalens brand och räddningsförbund: Ledamot: Kent R. Pettersson
 • Regional strategisk beredning: Ledamot: Kent Pettersson
 • Ombud Vafab Miljö: Ledamot: Conny Johansson
 • Mälardalsrådets årsmöte: Ledamot: Ersättare Kent Pettersson